Piedāvājam un piegādājama tradicionālo kurināmo - skaldīto malku!

Malka ir sausa, jaukta (apse, alksnis un bērzs), bez trupes.
Piedāvājam beramā un fasētā (40 lit. maisos) veidā.
Ir iespēja sazāģēt pēc nepieciešamā izmēra.